Disclaimer|Sitemap

Advocaat voor uw AWBZ indicatie

Haal de specialistische kennis van Kaya Advocatenkantoor erbij om uw zorgbehoefte aan te vragen met een nieuwe AWBZ indicatie. Nieuwe maatregelen op het gebied van AWBZ kunnen leiden tot enorme teleurstelling bij zorgaanvragers. Het wemelt aan afwijzingen op AWBZ aanvragen. Vele mensen voelen zich onbegrepen. De wet- en regelgeving is complex. Zeker nu de AWBZ per 1 januari 2015 overgaat in de Wet Langdurige Zorg en WMO. Het wordt steeds lastiger om de gewenste AWBZ indicatie te krijgen voor uw verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf.

Met de advocaat voor AWBZ procedures maakt u meer kans op resultaat. Het verkrijgen van een AWBZ uitkering verloopt dikwijls moeizaam. U zult zich goed moeten voorbereiden op uw aanvraag en AWBZ bezwaarschrift. Het kost tijd. Er komt een uitgebreid dossier aan te pas. Details, goede formulering en juridische AWBZ kennis maken het verschil. Kaya Advocatenkantoor beschikt over specialistische AWBZ kennis om u professioneel te begeleiden met uw bezwaarschrift of beroepsprocedure.

Subsidie voor AWBZ bezwaar

De kosten voor onze AWBZ advocaat hangen af van uw inkomen en privé vermogen. Er gelden royale subsidie mogelijkheden. Tijdens ons telefoongesprek kunnen wij u aangeven hoeveel de bedragen voor uw AWBZ bezwaarprocedure kosten en hoeveel subsidie er gegeven wordt voor uw bezwaarprocedure.

Problemen met ziektekostenverzekering

Een AWBZ advocaat kan u ook juridisch bijstaan bij onenigheid over uw ziektekostenverzekering. Sommige hulpmiddelen dienen aangevraagd te worden via de zorgverzekeraar. Andere via de gemeente. De zorgverzekering is een belangrijke partij bij de vergoeding van medische onderzoeken, operaties, behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen. Zij vergoeden niet alles zonder meer. En er is sprake van een eigen bijdrage volgens uw polisvoorwaarden. Voor uw bezwaarschrift kunt u ons benaderen voor begeleiding.

 
 
 
 
 
 
© 2013. All rights reserved.